infonova d.o.o.

>> Pronađi informaciju koju tražiš...
 

Mapa web stranice

 • INFO NOVA d.o.o. pruža usluge projektiranja, postavljanja i održavanje informatičkih sustava, računala i računalnih mreža te usluge grafičkog dizajna i izrade web stranica.
  index.html
 • Novosti iz domene našeg poslovanja ali i važne novosti iz svijeta informatike
  Novosti.html
 • Informatičke usluge projektiranja, izrade, održavanja i servisiranja.
  Informaticke-usluge.html
 • Računalne mreže, njihovo projektiranje, postavljanje i održavanje.
  Racunalne-mreze.html
 • Računalni sustavi, organiziranje i postavljanje client-server arhitekture, sistemski injžinjering.
  Računalni-sustavi.html
 • Poslovni informatički sustav ASTRA, sistemski i aplikativni računalni programi, savjetovanje, nabava, ugradnja i održavanje.
  Racunalni-programi.html
 • ASTRA (cjenik i osnovne značajke)
  Cjenik i osnovne značajke sustava.
  astra_cjenik.html
 • Računala i računalna oprema. Savjetovanje, nabava i instalacije.
  Racunalna-oprema.html
 • Održavanje računalnih sustava, računala i računarne opreme.
  Odrzavanje-sustava.html
 • Servis računalne opreme. Popravak ili zamjena neispravne opreme. Spašavanje nestalih podataka sa tvrdog diska.
  Servis-opreme.html
 • Usluge grafičkog dizajna. Izrada web stranica, logotipova i reklamnog materijala
  Graficki-dizajn.html
 • Web stranice, njihovo projektiranje, izrada i održavanje. Registracija i smještaj na internet. Optimizacija za tražilice
  Web-stranice.html
 • Kreiranje i izrada logotipa.
  Logotipi.html
 • Reklame, njihovo osmišljavanje i izrada u raznim oblicima (od tiska do multimedije).
  Reklame.html
 • Ukratko o nama, tko smo mi i čime se bavimo.
  o-nama.html
 • Kako ćete nas kontaktirati.
  Kontakt.html
 • sitemap-navigation.html